POLITYKA PRYWATNOŚCI – CZYLI JAK WYKORZYSTUJEMY, PRZETWARZAMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Magdalena Meisel nie przechowuje trwale otrzymanych danych osobowych, oraz nie przekazuje otrzymanych danych innym osobom lub podmiotom, a także nie przetwarza otrzymanych danych w celach innych niż potrzeba przygotowania jednorazowej oferty.

Po przygotowaniu i wysłaniu oferty wszelkie dane osobowe podane w formularzu, przesłane do zespołu w wiadomości e-mail, zostają usunięte wraz z otrzymaną wiadomością.

Do czasu przygotowania oferty dane osobowe przechowywane są w skrzynce odbiorczej poczty e-mail impresariat@magdalenameisel.pl, bezpośrednio na bezpiecznym serwerze (dane nie są pobierane na żaden inny nośnik, oraz nie są kopiowane).

Przesyłający zapytanie ma prawo do wglądu, zmiany, a także prawo do żądania usunięcia podanych przez siebie danych osobowych – w tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio wysyłając e-mail na adres impresariat@magdalenameisel.pl.